Tunga brunnslock suger

1:38 min

Många villa- och sommarstugeägare i Skåne har alldeles för tunga brunnslock på sina trekammarbrunnar. 2012 kom Arbetsmiljöverket ut med nya regler för att förbättra slamtömningspersonalens arbetsmiljö. Men reglerna följs inte.

Fyra år senare är det fortfarande flera kommuner i Skåne som genom brev, tilläggstjänster och tilläggsavgifter försöker få fastighetsägare med egen trekammarbrunn att byta till lättare lock.

I tillexempel Båstad, Helsingborg, Malmö, Perstorp, Östra Göinge och Simrishamn informeras kunderna kontinuerligt per brev och på kommunernas hemsidor. Kristianstad kommun har valt att jobba mer offensivt. I ett brev som skickades ut strax efter årsskiftet uppmanas cirka 7000 kunder att byta sina tunga brunnslock till lättare dito.

Fredrik Malmer Avfallsingenjör på renhållningen i Kristianstad berättar att deadline är den första juni och om det inte görs åker fastighetsägaren på en tilläggsavgift.

- Då får slamtömmarna åka ut med två personer som hjälps åt att öppna locket och då kostar det mer. 1100 kronor per tömning, säger Fredrik Malmer.

När vi följer med Oscar Petersson som jobbar med slamsugning ut till en kund, ställs han inför två tunga betonglock på vardera 180 kg. Arbetsmiljöverkets rekommendationer är att brunnslock som ska dras åt sidan inte får överstiga 25 kilo. Lock som ska lyftas får inte vara tyngre än 15 kilo.

Ett lock av plast eller glasfiber väger mellan 6-10 kilo istället. När Oscar Petersson är klar med kunden och med halva arbetsdagen kvar, har han redan lyft ett par hundra kilo brunnslock.

Under året som han jobbat med slamsugning uppskattar han att det blivit flera hundra ton brunnslock som han lyft. Den kund som vi är hos idag är inte hemma men Oscar upplever att människor har förståelse för att det kan bli väldigt mycket att lyfta efter en hel dag.

- Många, många som är jättetrevliga och har ingenting att säga. De förstår absolut hur tunga locken är, menar Oscar Petersson.

Taxor i några av Skånes kommuner:

- Helsingborg, Båstad, Ängelholm, Bjuv och Åstorp Kunderna informeras kontinuerligt. Är brunnslocket för tungt blir det en så kallad bomkörning och du som kund debiteras 550 kronor.

- Malmö
Kunderna informeras aktivt genom en broschyr och information på hemsidan. Är brunnslocket för tungt att det krävs mer än en person blir det en så kallad bomkörning och du som kund debiteras med 400 kronor.

- Simrishamn
Är den kommun som jobbat med att informera sina kunder under en tioårsperiod. Är brunnslocket för tungt debiteras du som kund på en framkörningsavgift på 595 plus moms.

- Östra Göinge
Gått ut nyligen med information till kunder att byta ut locken. Kunden kontaktas av renhållaren och då ska lock bytas inom 3-4 veckor. Är detta inte gjort räknas det som en bomkörning och du som kund debiteras med minst 500 kronor.

- Perstorp
Erbjuder kunder som har tunga brunnslock att köpa en tilläggstjänst för att en extra person ska följa med. Du som kund betalar 375 kronor för den tjänsten.

- Kristianstad
7000 kunder har fått ett informationsbrev där rekommendationen är att byta ut tunga brunnslock innan första juni. Kunder som låter tunga brunnslock vara kvar och som då kräver extra personal debiteras på en tilläggsavgift på 1100 kronor.