Blyförgiftat vatten på många platser i USA

1:44 min

I USA fortsätter turerna kring blyförgiftningsskandalen i staden Flint i Michigan. I dag reser en stor grupp amerikanska kongresspolitiker till Flint för att informera sig om läget.

Samtidigt visar det sig att många platser i USA är betydligt hårdare drabbade av blyförgiftning än Flint. Detta efter decennier av användning av blyhaltig färg, framförallt i fattiga bostadsområden.

– Titta upp, titta ner, titta på mig, säger tevekanalens CNN:s doktor Sanjay Gupta medan pojken suckar och undrar varför.

Ännu ett barn i Flint, Michigan, undersöks av läkare.

Det blyförgiftade vattnet har gjort att den fyraåriga pojken stannat i växten och väger nästan tio kilo mindre än han borde.

Fyraåringens framtida liv riskerar att för alltid försämras eftersom blyhalterna i vattenledningarna påverkat alla hans inre organ inklusive hjärnan, liksom hans DNA. Pojkens mamma är förtvivlad när hon intervjuas av CNN.

– Han är bara fyra år! snyftar hon.

Det är Flint i Michigan som är centrum på USA:s karta över blyförgiftning just nu. Men problemet finns sedan gammalt över hela landet, På många håll är det betydligt värre än i Flint.

Förklaringen är att starkt blyhaltig färg använts i USA årtionden efter att den giftiga färgen förbjudits i många andra länder.

I en del storstäder i granndelstaten Ohio, har en dubbelt så hög andel barn som i Flint farliga blyhalter i blodet, och situationen är densamma på många andra håll. Det rapporterar tidningen New York Times inför kongresspolitikernas besök i Flint i dag.

Blyhaltig färg används framförallt i de hus och bostadsområden där de fattigaste amerikanerna lever, och blyförgiftning har blivit en uttalad klassfråga.

Barn från redan tuffa förhållanden växer upp bland skrämmande höga blyhalter och deras kroppar påverkas för alltid.

Sambandet mellan bly och hjärnskador är känt sedan gammalt, och amerikanska myndigheter har sedan länge slagit fast att bly är en faktor både när det gäller inlärningssvårigheter, våldsbenägenhet och kriminalitet.

Men varken i Flint eller i USA som helhet finns en samlad strategi mot blyförgiftning av barn. Återstår att se om dagens politikerbesök kommer att ändra på det.