Jönköping

Personalfrågor blir allt viktigare på arbetsplatsen

3:49 min

De senaste åren har fokus på HR-frågor skjutit i höjden. Det märks till exempel i Jönköping i dag där det hålls en mässa i ämnet.

Atle Johansen är moderator för HR-dagen på Stora Hotellet i Jönköping och han tror att intresset har ökat på grund av hur dagens samhälle ser ut.

– De mänskliga frågorna har blivit allt viktigare när vi lever i en värld som är orolig, säger han.

HR står för Human Resources och är ett begrepp för vad som också kallas personalfrågor. Det kan till exempel vara kompetensutveckling eller företagskultur. Intresset för detta ökar alltså mer och mer och i dag finns 150 personer på Stora hotellet i Jönköping, där det är en HR-mässa med utställning och föreläsningar.

Allt mer företag blir medvetna om att det är viktigt att medarbetarna mår bra. Mår personalen bra så mår kunderna bra och då blir lönsamheten större.

Cicki Törnell som är kontorschef på Handelsbanken är en av de som har lyssnat på föreläsningar under dagen. Hon tror att HR är extra viktigt i dag på grund av de nya generationerna av människor.

– Vi är mycket mer medvetna om att vi måste skapa hållbara organisationer. Vi har haft stora problem med sjukskrivningar i samhället och måste börja tänka annorlunda.