Jalla jalla gav invandrare jobb

Fyra av de fjorton invandrare som var med i det så kallade Jallajalla-projektet på Gotland i höstas, fick jobb genom projektet.
Syftet med projektet som startades i höstas var att hjälpa invandrare att komma ut på arbetsplatser, knyta kontakter och bli bättre på svenska. Fjorton elever var med i höstas, medan 15 andra elever läser den här terminen. Halva veckan har de SFI, Svenska för invandrare, och andra halvan praktiserar de på olika arbetsplatser. Av de fjorton som gick första terminen har fyra fått heltidsjobb inom bland annat barnomsorg och sjukvård, sex läser vidare på Komvux med svenska som andraspråk, två har fortsatt på SFI och två är arbetslösa. Vad som händer med projektet när EU-pengarna tar slut om en månad är osäkert.