Nya anhörigregler för flyktingar tuffast i EU

1:38 min

Det är inte bara Sverige som nu skärper reglerna för anhöriginvandring. De senaste månaderna har land efter land inom EU gjort samma sak. Men de svenska reglerna som väntas träda i kraft i sommar är de mest restriktiva i EU när det gäller syriers och irakiers rätt att återförenas med sina anhöriga. Det visar en jämförelse som Ekot gjort.

I höstas förklarade regeringen att svensk asyllagstiftning ska sänkas till miniminivån i EU. Enligt de nya reglerna så kommer nu bara de som klassas som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention att få rätt att återförenas med sina anhöriga. Den rätten får inte avskaffas, enligt EU:s regler.

Men det är få som beviljas flyktingstatus i Sverige jämfört med andra EU-länder, visar Ekots granskning. Bara tio procent av de syrier som fick uppehållstillstånd förra året klassades som flyktingar. Snittet i EU låg på över 80 procent. Det betyder alltså att de allra flesta syrier nu berövas rätten till familjeåterförening. Samma sak gäller flyktingar från Irak. I EU fick 90 procent av irakierna flyktingsstatus förra året, i Sverige bara drygt 50 procent. Övriga klassas som så kallade alternativt skyddsbehövande utan rätt till familjeåterförening.

Bild

Totalt EU

Sverige

Schweiz

Nededrländerna

Frankrike

Danmark

Italien

Belgien

Storbritannien

Grekland

Tyskland

Andel syrier som fått flyktingstatus 2015*

0

20

40

60

80

100

Källa: Eurostat

* Urvalet baseras på de tio EU länder som under 2015 hade störst antal asylsökande

10

procent

Bild

Totalt EU

Sverige

Schweiz

Nededrländerna

Frankrike

Danmark

Italien

Belgien

Storbritannien

Grekland

Tyskland

Andel syrier som fått flyktingstatus 2015

0

40

80

*

Källa: Eurostat

* Urvalet baseras på de tio EU länder som under 2015 hade störst

antal asylsökande

10

procent

Det här placerar Sverige i topp på listan över länder som har de tuffaste reglerna i EU. Det säger Anne Bathily på den europeiska flyktingorganisationen ECRE.

Men även andra EU-länder har de senaste månaderna skärpt sin lagstiftning. Till exempel har skärpta försörjningskrav och väntetider på två eller tre införts. I Finland till exempel blir det i praktiken i stort sett omöjligt för den som fått uppehållstillstånd att återförenas med sin familj eftersom han eller hon måste tjäna minst 25 000 kronor månaden.

– Vi ser en spiral nedåt där inget land vill framstå som mer generöst och därför skärper reglerna i avskräckande syfte, säger Anne Bathily.

Bild

Totalt

Eritrea

Afghanistan

Irak

Syrien

Andel som fått flyktingstatus i Sverige fördelat på ursprungsland 2015

0

20

40

60

80

100

Källa: Eurostat

Bild

Totalt

Eritrea

Afghanistan

Irak

Syrien

Andel som fått flyktingstatus i Sverige fördelat

på ursprungsland 2015

0

20

40

60

80

100

Källa: Eurostat