Stopp i pendeltågstrafik söderut

Det är totalstopp i pendeltågstrafiken mellan Södertälje och Flemingsberg. Orsaken är två nedrivna kontaktledningar, en i Östertälje och en i Flemingsberg.
Citypendelns trafikchef Philippe Planchard säger till Radio Stockholm att ersättningsbussar är beställda och på väg. Men han säger samtidigt att bussar inte kan täcka en sträcka som mellan Södertälje och Flemingsberg. Det är oklart när felet kan vara åtgärdat.