Färdtjänsten ska bli bättre

I ett försök att göra något åt färdtjänstens skamfilade rykte i Linköpings kommun presenterar nu kollektivtrafiknämnden ett åtgärdspaket för att komma till rätta med de problem som finns.
Det nya åtgärdspaketet innehåller bland annat ett kvalitetsprogram. Och klarare och bättre regler vid nästa års upphandling, utbildning och uppföljning av det nya bokningssytemet ska göra att färdtjänsten i framtiden ska fungera utan problem. Det tror iallafall majoriteten i kollektivtrafiknämnden. Men det finns de som är mindre optimistiska. Moderaten Rolf Edelman är vice ordförande i nämnden och han hoppas visserligen att det ska bli bättre, men han har svårt att tro att åtgärdspaketet verkligen leder till förbättringar. Antalet resor med färdtjänst har minskat med över 20 procent eller 84 tusen resor sen 1999.