Flygpriser kan granskas på nytt

Konkurrensverket kan komma att ta upp frågan om Skyways prissänkningar på Gotlandsflyget på nytt. Det säger generaldirektören på Konkurrensverket Ann-Christin Nykvist, efter att ha träffat representanter för länsstyrelse och näringsliv på Gotland.
Konkurrensverket beslutade tidigare att inte vidta några åtgärder, eftersom rabatterbjudandet gällde under en kortare tid. Men förlängda sommarrabatter kan medföra att Konkurrensverket tar upp frågan på nytt, om det finns skäl misstänka att en dominerande aktör missbrukar sin ställning, säger Ann-Christin Nykvist.