Reparationer i Söderledstunneln

Reparationerna av Söderledstunneln sätter inte igång förrän tidigast sommaren 2004.
Som vi berättat tidigare här i Radio Stockholm så har vägsalt gått hårt åt betongen i Söderledstunneln i Stockholm. Hela tunneln - på nästan två kilometer- är skadad - och måste repareras för minst 150 miljoner kronor, enligt en uppskattning som gatu- och fastighetskontoret har gjort. För att minimera störningnar i trafiken ses flera delar över. Dels funderar Stockholm gatu- och fastighetskontor på att flytta ut vägbanorna mot ena tunnelkanten och sen arbeta på motsatt sida. Arbeterna kommer också att göras under sommarhalvåret när det är mindre trafik i stan.