Lördag 5 mars 2016

Skogsstyrelsens nya generaldirektör: Hyggena är inte kala längre

6:21 min

Herman Sundqvist är ny generaldirektör för Skogsstyrelsen. Han är jägmästare, fågelskådare och har jobbat i skogsindustrin i över 20 år. Nu senast som skogschef för statliga Sveaskog.

Naturmorgons Lisa Henkow intervjuade honom om hyggesfritt skogsbruk och vad han tycker att vi ska ha skogen till.