Brister i miljötillsyn i Älmhult

Länstyrelsen i Kronoberg har inlett en granskning av hur miljötillsynen i länets kommuner fungerar. Först ut är Älmhult och där har man konstaterat att det finns brister. Enligt kommunens egna dokument hinner man bara med hälften av det arbete som bedömts som nödvändigt.
Man har haft en mycket hög personalomsättning, och har dessutom föreslagit att göra tekniske chefen till chef för miljöförvaltningen. Sammantaget anser länsstyrelsen att bristerna är så allvarliga att man funderar på att ta ifrån Älmhults kommun en del av miljötillsynen. Länsstyrelsen räknar med att ta ett beslut i frågan inom en vecka.