Plastkorn från konstgräsplaner ger miljöproblem i haven

1:54 min

Små plastpartiklar som läcker ut i havet är ett snabbt ökande miljöproblem. En kartläggning visar nu att slitage från vägar och bildäck och plastkorn från konstgräsplaner hör till de största källorna.

 – En konstgräsplan fyller man på regelbundet med det här granulatet, och eftersom man behöver fylla på hela tiden så förstår man hur mycket som försvinner. Alla som spelar fotboll eller har barn som spelar fotboll kan tittar i sin egen hall ser att spillet ligger där också, säger Kerstin Magnusson, ekotoxikolog på Svenska Miljöinstitutet IVL.

Mer och mer forskning tyder på att så kallade mikroplaster orsakar stora miljöproblem i haven. Det handlar om plast som brutits ned till mikroskopiska partiklar, och Svenska Miljöinstitutet IVL presenterar idag den mest omfattande kartläggningen hittills av varifrån utsläppen kommer för Sveriges del.

Biltrafik och konstgräsplaner toppar listan, men stora mängder läcker också ut när vi tvättar kläder av syntetfiber och från skrov på båtar.

Havslevande djur kan ta skada när de misstar plasten för mat.

– De ämnen som blandas i plast för att ge dem speciella egenskaper, och som ofta är farliga ämnen, man tror att de kan läcka ut till de djur som äter plastpartiklarna, säger Kerstin Magnusson på Svenska Miljöinstitutet.

Även kosmetika innehåller ofta mikroplaster, till exempel skrubbkrämer med små korn i, och nyligen föreslog Kemikalieinspektionen ett förbud.

Naturvårdsverket arbetar med förslag som ska bromsa utsläppen av mikroplaster från alla källor.

Globalt ses mikroplaster i haven som ett stort problem, och inom både FN och EU pågår arbete för att komma tillrätta med utsläppen.

Kerstin Magnusson på Svenska Miljöinstitutet anser att vi måste agera nu.

– Om utsläppen av mikroplaster fortsätter i den här takten i miljön, så kommer vi inte att fråga oss om det är ett problem om tio, tjugo eller femtio år, då kommer det att vara uppenbart att det är ett problem.