Många jobb i Västra Götaland

Västra Götaland blir vinnare på arbetsmarknaden det kommande året, det framgår av länsarbetsnämndens prognoser.
Jobben det närmaste året kommer framförallt i storlänen Västra Götaland och Skåne. Det framgår av en genomgång som Ekot gjort av prognoser från 16 av 21 länsarbetsnämnder. Prognoserna sträcker sig fram till juni nästa år. Sammanlagt räknar länsarbetsnämnderna i Västra Götaland och Skåne med över 20 000 nya jobb nästa år. Stockholm liksom de flesta andra län ser en svag eller mycket måttlig ökning av sysselsättningen framför sig.