I Kista kommer analfabeter snabbare i läsning

3:17 min

Det har kommit allt fler analfabeter i vuxen ålder till Sverige, en stor utmaning för SFI. I Kista i Stockholm tror man sig ha hittat rätt.

Det stora antalet flyktingar sätter press på SFI-utbildningen. Bland annat har det kommit allt fler analfabeter i vuxen ålder, och därför har regeringen gett i uppdrag till Skolverket att ta fram stödmaterial till kommunerna för arbetet med analfabetism, någonting man jobbar med under 2016.

– Vi har två pågående uppdrag just nu. Det ena handlar om kvalitetsutveckling av SFI, där man ska hitta nya sätt att undervisa som kommunerna får ansöka om medel till. Det andra handlar om att ta fram ett stödmaterial just kring alfabetisering, säger Inger Bergendorff, som är undervisningsråd vid vuxenutbildningsenheten på Skolverket.

Vad är det för typ av stödmaterial?

– Det är inte alls färdigt, det pågår ett arbete, men det ska i alla fall vara webb-baserat. Vi gör inget eget läromedel, utan det är ett stödmaterial för att kommunerna ska kunna jobba bättre med det här och ta till sig det som lärosätena har tagit fram som viktiga bitar i arbetet med utbildning av analfabeter.

På SFI-utbildningen i Kista i Stockholm känner man att man hittat rätt i utbildningen av analfabeter. Tiden för när eleverna lyckas "knäcka läskoden" och komma till läsning har sjunkit drastiskt sedan man införde en ny lärobok, säger Irina Sidorkina, som är lärare på SFI i Kista.

– Det tog kanske ett till tre år för eleverna att komma till läsning förut, men med den här metoden så går det mycket snabbare. Det finns några som fortfarande har det svårt, men det kan bero på till exempel dyslexi eller andra problem. De flesta kommer till läsning ganska snabbt.

Det är SFI-läraren och Montessori-pedagogen Simin Sezavar som har skrivit boken "Första steg till läsning", som SFI Kista använder.

– Egentligen är det Montessori-metoden, som är en ljudmetod. Det är ihopljudning av alfabet och bokstäver som gör att eleven kan börja att läsa. Efter inlärning av tre bokstäver kommer första ordet, sen när de har lärt sig alla bokstäver, så har de kommit till läsning, säger hon.

Inger Bergendorff på Skolverket har inga åsikter om just den här boken, pedagogikformen Montessori eller hur verksamheten går i SFI Kista.

Men hon är tydlig med att SFI-undervisningen ska vara individanpassad. Det som passar för vissa, kanske inte passar för andra.

– Det handlar om individanpassning och att möta individerna i vuxenutbildningen totalt sätt. Sedan vilar vi på vetenskap och beprövad erfarenhet, det är därför vi samarbetar med lärosätena, för att jobba med litteracitet och läs- och skrivutveckling.


Texten har uppdaterats. Tidigare stod det att SFI-utbildningen var i Tensta, vilket inte var fallet.