Kommuner använder skatteparadis

Nära hälften av landets kommuner lånar pengar i riskfonder i skatteparadis. Riskfonderna finns bl a på Bermuda och Cayman Islands, och gör att kommunerna kan låna pengar till en lägre kostnad.
Pengarna lånas till de kommunala verksamheterna, såsom skola och omsorg. Upplåningen görs via Kommuninvest, som är en ekonomisk förening som ägs av 122 kommuner och tre landsting. Kommuninvest ger ut värdepapper kopplade till så kallade hedgefonder och kan på så sätt låna upp pengar till en lägre kostnad än annars. Det beror på att hedgefonderna finns i lågskatteländer som slipper betala svensk bolagsskatt på 28 procent på reavinster och därmed blir det högre avkastning. Enligt Dagens Nyheter anser Kommuninvests ledning att det inte finns någon konflikt i att avkastningen lockas fram på det här viset, men en av Kommuninvests medlemmar Kalix kommun menar att det måste göras klart ifall det verkligen är etiskt rimligt att låna pengar. Kommunernas finansbolag Kommuninvest ses som en god låntagare, eftersom det backas upp av skatteinkomster och statlig uppbackning. Kommuninvest har ett gott kreditbetyg för upplåningen. Årligen lånar Kommuninvest ca 15 miljarder kronor på den globala kapitalmarknaden och 10-15 procent av den totala upplåningen görs via förvaltare som använder skatteparadisen Cayman Islands och Bermuda.