Dalarna kan bli Svealand

3:03 min

En statlig utredning har i uppdrag att göra en ny landstings- och länsindelning i Sverige. Några av deras tankar presenteras idag. En väntas bli att Dalarna upphör och i stället går upp i Region Svealand.

– Jag tillhör dem som har svårt att se några fördelar med storregioner, säger Ronny Svensson, som i många år arbetat för glesbygdens utveckling.

Den statliga utredningen har i uppdrag att komma med ett förslag till läns- och landstingsindelning för hela landet som ger bestående fördelar. 

Ronny Svensson menar att det bästa sättet att lösa samhällsfrågor är att ha olika slags samarbeten för olika frågor, inte att låsa sig i en regionindelning. Tvärt om ser han flera nackdelar med storregioner, inte minst när det gäller demokratin.

– Majoriteten i en tänkt Svealandsregion består av Mälardalen. De har aldrig mig veterligen demonstrerat att de är beredda att stötta Dalarna när det gäller väsentliga intressen, säger Ronny Svensson.

Han anser att ett av skälen till att regeringen vill genomföra storregioner är att sjukvården ska omstruktureras. I en storregion kan sådana beslut gå igenom lättare.

– Då kan politikerna säga att det var majoriteten som bestämde. Det menar jag är en oärlighet från politikernas sida, säger Ronny Svensson.