Skogsarbetare tar slut

De som jobbar inom skogs-och träindustrin och på sågverk har ofta arbetsskador. Enligt en rapport från Skogs-och träfacket kommer inte 65 % av fackmedlemmarna mellan 45-och 59 år orka jobba fram till pensionen vid 65 år. Det är framförallt belastningsskador på rygg och axlar som sänker arbetsförmågan. Skogs-ochträfacket efterlyser ett mer genomtänkt arbetsmiljöarbete inom branschen.