Fortsatt flygtrafik i Västerås

Det blir flygtrafik till och från Västerås Flygplats även efter första maj, när dispensen från Luftfartsinspektionens säkerhetskrav går ut. Luftfartsinspektionen har nämligen gett flygplatsen en ny dispens som gäller till och med den sista januari nästa år.
Luftfartsinspektionen anser egentligen att träden på Björnön är för höga för att inflygningen till flygplatsen ska vara säker, men har alltså ändå gett dispens. Men dispensen gäller med vissa villkor; exempelvis måste landningar ske från norr för att minska säkerhetsriskerna. Enligt flygplatschefen Mikael Nilsson kan detta i vissa fall betyda något längre flygtider vid inflygning till flygplatsen. Länstyrelsen har beslutat att 43 hektar skog på Björnön får huggas ner för att göra inflygningarna säkrare till flygplatsen.