Ingen dispens för äggproducenter

Nu är den gamla sortens hönsburar på väg att bli historia. Efter sommaren ger jordbruksverket inte längre dispens till de producenter, som har sina höns i burar av den gamla typen.
Antingen måste man låta hönsen vara frigående eller måste man ha burar med rede, en sittpinne och ett sandbad. Riskerna med förändringen är, att de som tillverkar de nya burarna, inte hinner med. I så fall måste Sverige importera ägg, som inte har samma standard, det säger Mikael Lindberg, äggproducent från Moheda.