Kommunal skatteplanering

Nästan hälften av landets kommuner, varav fem i Värmland, lånar pengar till den kommunala verksamheten ur fonder i skatteparadis.
Det är Dagens Nyheter som berättar om den ekonomiska föreningen Kommuninvest, som ägs av 122 kommuner och tre landsting. Kommuninvest ger ut värdepapper kopplade till så kallade hedgefonder och kan på så sätt låna upp pengar till en lägre kostnad än annars. Hedgefonder i lågskatteländer slipper betala svensk bolagsskatt på 28% på reavinster och får därmed högre avkastning. De kommuner i Värmland som ingår i Kommuninvest är Torsby, Eda, Arvika, Grums och Sunne.