Kvinnoöverfall

Kvinnoöverfallen i Östersund - detta har hänt

Polisen har under vintern 2016 utrett en rad ärenden som rör våld, ofredanden, hot och våldtäktsförsök mot unga kvinnor i Östersund. Här har vi samlat händelseförloppet.

Polisens sammanställning visar misstänkta våldtäktsförsök, överfall och andra brottshändelser som kvinnor och flickor utsatts för i de centrala delarna av Östersund. De flesta har skett sena kvällar och nätter.

Efter att kvinnoöverfallen först uppmärksammades tillkom två tidigare händelser och även ett par senare händelser finns med på polisens sammantagna lista.

Polisen hade 1 april lagt ned sex av dessa polisutredningar på grund av att man inte har något att gå på för att komma vidare. Sju polisutredningar pågick då fortfarande.

14 april 2016 meddelar polisen att även resterande utredningar läggs ned eftersom det inte finns något kvar att gå på för att kunna utreda vidare.