Skarp kritik mot asylförslag

2:56 min

Regeringens lagförslag om nya asylregler har varit ute på remiss och kritiken är hård.

– Vi tycker detta är ett väldigt dåligt förslag. Vi är väldigt rädda att detta förändrar hela synen på Sverige som ett öppet land och Sverige som ett land som bejakar människors rätt att söka och få asyl, och att när de kommer till Sverige ska få en rimlig möjlighet att etablera sig och integreras i det svenska samhället, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

Regeringens förslag på nya asylregler innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir grundregeln och möjligheten till anhöriginvandring blir kraftigt begränsad. Permanent uppehållstillstånd ska endast kunna ges om den asylsökande har ett fast jobb. Om lagförändringen går igenom så är den temporär och ska i första hand gälla i tre år.

Ursula Berge på Akademikerförbundet SSR tycker att regeringens förslag är kontraproduktivt.

– Detta är på tvärs med alla tankar och all erfarenhet vi har om hur en välfungerande integration går till. Vi kommer avstyrka förslaget i sin helhet.

I morgon går remisstiden ut och Dagens Nyheter har sammanställt en del av kritiken som riktas mot asylförslaget. Flera remissinstanser säger att barn kommer att drabbas hårdast.

Amnesty varnar för att de hårdare reglerna kring anhöriginvandring kommer leda till att kvinnor och barn ger sig ut på långa farliga resor där de riskerar att utnyttjas. Till exempel att kvinnor som inte kan betala flyktingsmugglare med pengar kommer tvingas att utföra sexuella tjänster som betalning.

Men den stora oron är att de nya reglerna ska försvåra integrationen.

Eftersom arbete blir enda vägen till permanent uppehållstillstånd så är risken stor att flyktingar med kvalificerad utbildning söker sig till enklare jobb och på så sätt konkurrerar ut människor med lägre utbildning, menar tjänstemannafacken TCO och Saco.

Det håller Ursula Berge på Akademikerförbundet SSR med om. Det finns redan många högutbildade invandrare i dag som tar jobb som taxichaufförer, och situationen där högutbildade konkurrerar ut lågutbildade på arbetsmarknaden kommer bli värre, säger Ursula Berge.

– Men vad detta lagförslag innebär är att vi institutionaliserar att det ska vara så. I valet mellan ett permanent uppehållstillstånd och få hit sin familj å ena sidan och å andra sidan att kunna komplettera sin utbildning. Då är det klart att alla väljer att få hit sin familj och få ett permanent uppehållstillstånd.

Enligt Dagens Nyheter är många remissinstanser kritiska till regeringens handläggning av de nya lagförslagen, och lagrådsremissen beskrivs som slarvig. Det är uppenbart att politikerna har panik.

– Dessutom är det inte utrett om det är förenligt med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Jag har svårt att tänka mig att detta går igenom lagrådet. Detta borde verkligen stoppas, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.