"Det är som om jag har friats från döden"

1:33 min

Migrationsdomstolen i Malmö beviljar nu tre afghanska tolkar som jobbat åt svenska ISAF-styrkan uppehållstillstånd i Sverige. Ali är en av dem.

– Det är som om jag har friats från döden. Jag är glad och jag är lycklig. Jag har fått hopp om ett framgångsrikt liv. Jag är tacksam för regeringens gärning, de hjälpte mig att lämna den här krisen och dödsfaran, säger Ali.

Ali är alltså en av tre afghanska tolkar som beviljats uppehållstillstånd enligt ett beslut av Migrationsdomstolen. Alla tre har i olika perioder mellan 2010 och 2014 arbetat med svenska ISAF-styrkan i Mazar-i Sharif i norra Afghanistan.

Domen gör också att tolkarnas anhöriga kommer att kunna söka asyl i Sverige på så kallad anknytning.

Debatten om Sveriges ansvar för alla de afghanska tolkar som jobbat för svenska styrkor har varit hård genom åren, och 2014 beviljades uppehållstillstånd för ett 20-tal av dem. Men många lämnades kvar i regionen, de flesta med en omfattande hotbild från framförallt talibanerna.

– Jag har jobbat i jättefarliga situationer bredvid svenskarna. Talibanerna och terroristerna törstar efter mitt blod. Efter att ha fått beskedet, betyder det att jag friats från dödsfaran, säger Ali.