HD-dom ändrar andra EU-domar?

Gårdagens sänkning av straffet i Högsta Domstolen för den 20-åring som dömts för upplopp under EU-toppmöteskravallerna kan komma att få stor betydelse för behandlingen av andra kravalldomar.
Det hoppas Åke Fransson som försvarar en 26-årig man dömd till två och ett halvt års fängelse för våldsamt upplopp. Han vill att HD tar upp fallet. HD-utslaget skärpte kravet på att den dömde med sitt agerande skulle få andra att delta i upploppet. Det är inte fallet med 26-åringen ,säger advokat Fransson till Västekot. Justitierådet i Högsta Domstolen, Staffan Magnusson tror att många andra kravalldömda i Göteborg, vars domar ännu inte vunnit laga kraft, nu kommer att begära prövning i HD. Magnusson var ordförande vid HD:s huvudförhandling för den 20-åring som igår fick sitt straff från 20 månader till fyra. Justitierådet skulle vilja ha upp fler typer av mål från och kring kravallerna. Gärna även från den ännu våldsammare dagen den 15 juni. Han tycker att denna HD-dom kommer väl sent och hade önskat ett tidigt pilotfall från EU-kravallerna i Göteborg