Gimonäs CK spricker?

Gimonäs CK hotas av splittring. Det handlar om en av länets största ungdomsidrottsföreningar med 1800 medlemmar. De allra flesta är ungdomar och med i kvarterslagsidrotten, som GCK bedrivit i många år.
De allra flesta är ungdomar och med i kvarterslagsidrotten, som GCK bedrivit i många år. Men just nu står klubben utan både huvudstyrelse och ledning för ungdomssektionen. Bakgrunden till problemen är en mångårig splittring mellan företrädare för A-lagsfotbollen å ena sidan och för ungdomssektionen å den andra. Vid ett möte för alla ungdomsledare i GCK har man nu diskuterat läget i klubben och en majoritet av ledarna på det mötet ser det inte som möjligt att fortsätta ungdomsverksamheten i samma klubb som A-lagsfotbollen. I nästa vecka har Gimonäs CK nytt årsmöte, och har man inte till dess lyckats ena företrädarna för de olika åsikterna är det troligt att ungdomssektionen i GCK bryter sig ur och bildar en ny, fristående, ungdomsidrottsförening.