Automatskyltar i Haddingen

Byn Haddingen väster om Umeå blir plats för Vägverkets försök för att få en säkrare skolväg.
Skolskjutsföraren ska själv inifrån bilen eller bussen kunna ställa om hastighetsskyltarna vid vägen så att tillåten fart minskas till 30 kilometer i timmen. Dessutom är det så fiffigt ordnat att om det finns människor på hållplatsen så märker en känselkropp det och begränsar farten till 30 km i timmen.