Bakterieflora blir myggornas fingeravtryck

1:33 min

Forskare har kartlagt bakterier på myggors kroppar för att exempelvis kunna se hur de flyttar mellan byar.

För att skapa bakterieprofilen har forskare vid SLU och Uppsala universitet samlat in myggorna en och en för att de inte skulle överföra bakterier till varandra.

– Jag har länge haft tanken att man bör kunna se bakterieprofiler som en form av CSI - Crime Scene Investigation. Alltså att man får reda på vad myggan har utsatts för i sitt liv genom att titta på vilken bakterie som finns hos den, säger Olle Terenius, malariaforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och en av författarna bakom studien.

Olle Terenius och hans kollegor kunde kartlägga ungefär 7500 bakterier på varje mygga, i det här fallet från tre olika byar i Burkina Faso i västra Afrika.

– Det är ett nytt sätt att titta på det. Tidigare har man märkt insekter, släppt ut i stora antal och försökt att återfånga dem. I det här fallet har vi ett litet antal myggor och alla vi samlar in analyserar vi. Så får vi väldigt mycket information om det, säger han.

Med hjälp av datan kan man se bakåt i tiden hur myggorna flugit och hur de har levt sina liv.

Även om det är svårt att avgöra exakt vad varje bakterie på myggan i sig gör, eller kommer från, blir det ändå som ett slags fingeravtryck.

I det här fallet tittade man på malariamygg. Forskningen är det första i sitt slag, och kan till exempel vara viktigt för att se hur malariamyggor rör sig mellan byar.

Marcus Stensmyr, lektor i funktionell zoologi vid Lunds universitet, tycker att det är ett viktigt steg framåt.

– Det är den bästa metoden jag har sett och jag tror absolut att en ökad förståelse för hur populationer av malariamygg är utspridda och hur de påverkar varandra kommer att vara viktigt, säger han.


Referens: Moritz Buck et al. Bacterial associations reveal spatial population dynamics in Anopheles gambiae mosquitoes. DOI: 10.1038/srep22806