Anställd i Hjo anmäld för våld

Hjo kommun har fått sitt första "Lex Sara"-fall. Det handlar om en anställd på ett äldreboende i Hjo, som brukat våld mot en boende.
Det handlar om en person i personalen, som vid ett tillfälle gjort övergrepp på en boende. Omvårdnadsnämndens ordförande Sture Andersson säger till Hjo Tidning, att kommunen redan vidtagit vissa åtgärder med anledning av det inträffade. En anmälan har också lämnats in till Länsstyrelsen i Västra Götaland.