Kalk motverkar cancer

Kvinnor som konsumerar mycket kalkhaltiga livsmedel löper mindre risk att drabbas av tarmcancer.
Resultaten bygger på en svensk studie bland mer än 61 000 kvinnor i Uppsala och Västmanlands län. Kvinnorna har följts under drygt elva år och ingående undersökts avseende mat- och dryckesvanor för att beräkna kalkintaget. I reda tal minskade cancerrisken med en fjärdedel för storkonsumenterna. Det skriver Upsala Nya Tidning idag. För att uppnå skyddseffekten krävs en konsumtion som motsvarar den rekommenderade kalkkonsumtionen eller något över. Även om studien gäller kvinnor antas slutsatserna även gälla för män.