Vänsterpartiet: Bygg bostäder eller bli av med marken

1:38 min

Byggbolag som köpt mark på spekulation utan att bygga bostäder ska kunna bli av med marken, det säger Nooshi Dadgostar som är bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

I dag fortsätter de bostadspolitiska samtalen med det andra mötet mellan de borgerliga partierna, regeringspartierna och vänsterpartiet.

Vänsterpartiet vill få fram mark för byggande av framförallt hyresrätter säger Nooshi Dadgostar:

– Vi ser att det idag finns mycket ledig byggbar mark ute i kommunerna. Problemet som uppstått nu är att byggbolagen köper upp marken, hamstrar den och inväntar värdestegring i spekulationssyfte. Vilket gör att byggandet fördröjs.

Kommuner ska kunna ta tillbaka mark som inte bebyggts och ska kunna ställa krav på byggstart inom en viss tid för att byggbolagen ska kunna få behålla marken. Att köpa mark i spelkuationssyfte för att sedan vänta på värdestegring är inte acceptabelt säger Nooshi Dadgostar.

I dagens diskussioner hos finansminister Magdalena Andersson mellan partierna är markfrågan en viktig fråga.

Vänsterpartiet föreslår nu också bland annat att den kommunala förköpsrätten till fastigheter ska återinföras. Den togs bort 2010 bland annat på grund av att det var så få köp som kommunerna gjorde. Men nu anser vänsterpartiet att kommuner skulle kunna skaffa sej kontroll över byggbara tomter genom att återinföra förköpsrätten.

– För många kommuner ute i landet har det varit en jättefråga att man tagit bort förköpsrätten, därför att attraktiv byggbar mark nu inte längre kan bebyggas på det sättet som kommunen vill, säger Nooshi Dadgostar.

Vänsterpartiet vill framförallt få fler hyresrätter med billiga hyror. Kommuner som tar fram mark för byggande av hyresrätter ska belönas genom statliga bidrag säger Nooshi Dadgostar.

– Det ska belönas att ta fram mark till bostadsbyggande och vi vill ge ett särskilt statligt ekonomiskt stöd till just hyreserättsbyggandet.