MELODIFESTIVALEN

"Vi har förfört en ny generation"

1:10 min

Omvandlingen av Melodifestivalen från en schlagergengre till att omfatta flera musikstilar är något boråsaren Christer Björkman är stolt över. 

I morgon är det dags för mellofinal, och den leds av Gina Dirawi och William Spetz, som slagit igenom med hjälp av youtube. Festivalens avslutas i ung anda - och det finns en tanke bakom menar schlagergeneralen Christer Björkman.

– Det är härligt att få avsluta det här jubileumsåret med att också blicka framåt, därför att nu ska vi lämna de här 15 åren bakom oss och så ska vi börja planera för framtiden för Melodifestivalen. 

Under de tidigare tävlingarna har de gamla schlagerrävarna slagits ut och i sista tävlingen är det många nya artister.

– Jag tycker det är en jättetydlig signal om att det är en smakförändring att man har accepterat ändringen från en en-gengrestävling för femton år sedan som dök upp en gång om året till att verkligen säga det här är en popfestival, vi vill höra musik som vi sedan vill höra på radio, och som vi sen vill leva med, vi har väl på något sätt förfört en ny generation till att gilla det här, säger Christer Björkman.