Lärare i Rosengård protesterar

Elever, föräldrar och lärare på skolorna i Rosengård i Malmö protesterar mot beslutet att dra in runt 40 tjänster på skolorna i Rosengård till hösten för att stadsdelen ska klara sin budget. På Kryddgårdsskolan tog föräldrarna i går ut sina barn i strejk i protest mot nedskärningarna.
Johan Alm, lärare i svenska och musik på Rosengårdsskolan där 12 tjänster kan försvinna till hösten, tror att det här får till följd att fler ungdomar från Rosengård kommer att slås ut. - De kommer inte att klara att komma på gymnasiet utan kommer att hamna ute på gatorna i stället, säger han till P4 Radio Malmöhus. Under förra året överskred Rosengård sin budget med 12 miljoner kronor. I år ska underskottet minskas till hälften och 2003 är målet en budget i balans. - Det budget som ligger är ju beslutad. Vi kan inte använda pengar som inte finns, säger stadsdelschef Roger Niklewski. Lärartätheten är högre i stadsdelen Rosengård än i andra stadsdelar i Malmö men Johan Alm varnar ändå för att nedskärningar av personalen i Rosengård kan få allvarliga följder. - Många av våra elever har föräldrar som är analfabeter, de har alltså inget studiestöd hemifrån. - En del har ända upp till åtta syskon och bor i en trerumslägenhet, och där får de ingen studiero. - Självklart kan man inte föra samman 25-30 sådana elever i ett enda klassrum, säger Johan Alm.