Cilla Benkö: Nu får det vara nog - journalisters säkerhet måste tryggas

Nu måste det vara nog. De politiska initiativ som kan tas, både i Sverige och via organ som till exempel FN och EU, för att trygga journalisters säkerhet måste nu genomföras. Det brådskar om vi vill värna tryck- och yttrandefriheten i världen.
 Sveriges Radios vd Cilla Benkö skriver än en gång om problemet med hot mot journalister, idag på tvåårsdagen efter mordet på Nils Horner, och två dagar efter att Sveriges Radios korrespondent Maria Persson Löfgren överfallits i ryska delstaten Ingujisen.

I onsdags blev vår korrespondent Maria Persson Löfgren brutalt överfallen på en reportageresa i den ryska delstaten Ingujisen. Och det nästan på dagen två år efter det att Nils Horner brutalt mördas i Afghanistan. Två helt oacceptabla händelser.

Maria Persson Löfgren var på reportageresa, Nils Horner i Kabul för att bevaka det förestående valet. Arbetsuppgifter som är vardag för en utrikeskorrespondent. Jobbet är krävande och ibland förknippat med fara. Vi ska vara tacksamma för att det finns personer som vill ägna sig åt denna typ av journalistik. För det är via dem vi får alternativa bilder av en verklighet som ofta är mycket mer komplicerad än vad de styrande i ett land vill ge sken av.

Frågan om journalisters säkerhet måste därför tas på större allvar internationellt. Att sluta bevaka oroliga områden är inget alternativ – i en allt mer digitaliserad värld är det oerhört lätt för extrema grupper och andra att sprida sin propaganda. Utan journalister på plats kommer det till slut inte finnas några motbilder till propagandan, vilket är precis vad dessa extrema krafter och ibland odemokratiskt valda regimer vill uppnå.
   Jag är otroligt lättad över att händelsen i onsdags ändå slutade förhållandevis bra. Maria Persson Löfgren och de övriga gruppen hon färdades med fick endast lindriga skador. De är förstås väldigt tagna och chockade, men det kunde ha slutat mycket, mycket värre.

Förra året dödades 111 journalister enligt siffror från International News Saftey Institute (INSI). Siffrorna visar också att majoriteten av de journalister som berövades livet ifjol var lokala journalister som i sin vardag försökt ställa ansvariga till svars för kriminalitet och korruption.

Det är upprörande och djupt tragiskt att näst intill alla som utför dessa hemska dåd kan göra det utan att straffas. Nio av tio förövare går fria. FN har antagit ett antal resolutioner, men det har inte skett några större förändringar. Tvärtom, utvecklingen går åt fel håll. Det visar händelsen i onsdags tydligt. Maria Persson Löfgren befann sig i ett område där utländska journalister aldrig tidigare blivit attackerade.
   Jag stödjer föreningen Reportrar utan Gränser i deras krav att FN ska tillsätta ett särskilt sändebud med ansvar för att driva frågor om journalisters säkerhet. Ska extremistiskt våld inte kunna utföras obemärkt så måste journalister som verkar på fältet skyddas mot attacker.

Men det krävs också ett tydligare agerande från politikerna i vardagen. Speciellt politiker i väl fungerande demokratier. I Sverige fyller tryckfriheten 250 år i år. Det är ett utmärkt tillfälle för svenska företrädare att ännu tydligare agera.
   Svenskt bistånd skulle kunna kopplas till denna så viktiga fråga. Biståndspengar kan ges till uppbyggnaden av fri press och fria public service-medier men också till att stötta organisationer som sysslar med säkerhetsträning av journalister och deras medarbetare. Vid varje statsbesök bör dessutom frågan ställas om hur landets tryck- och yttrandefrihet garanteras och hur många journalister som mist livet eller sitter fängslade.

Frågan om journalisters säkerhet är en säkerhetsfråga för hela världen. Att bevaka oroliga områden i sitt eget land eller andra länder på distans är inget alternativ. En oberoende bevakning kräver journalistisk närvaro – utan den riskerar de extrema organisationernas propaganda att få en allt större spridning och legitimitet.

Cilla Benkö
Vd Sveriges Radio, styrelsemedlem EBU, jurymedlem för Unescos pressfrihetspris samt medlem i INSI:s styrgrupp
twitter.com/cillabenko 

Artikeln är även publicerad i Expressen idag 11 mars 2016

This article is available in english here.