Deras skolarbete har raderats av virus

3:15 min

Tänk dig att din skola är den enda på Gotland som inte kan göra backup. Tänk dig att din skola drabbas av datavirus som raderar allt som sparats de senaste 20 åren. Tänk Västerhejde skola.

- Det är borta, puts väck. Det är tomt, säger läraren Birgitta Konstadius. Aldrig kunde man i sin vildaste fantasi tro att vi inte hade tillräckligt virusskydd.

De senaste tjugo årens material har försvunnit efter viruset som drabbade Västerhejde skola och som upptäcktes efter sportlovet. Lärarnas dokument och elevernas skolarbeten är borta och går inte att rädda, förutom det som skrivits ut på papper. Skolans datorer är ännu inte kopplade till regionens intranät. 

- Vi har för dåliga grejer och därför har antagligen inte virusskyddet funkat. Vi känner att vi är skolan som regionen glömde. Vi är väldigt irriterade att det blivit så här, säger Birgitta Konstadius.

Mattias Ahlgren, koordinator på Region Gotlands It- och telefoniavdelning, säger att någon på skolan öppnat en epost med ett virus, som förstörde servern.

- På Västerhejde skola ligger vi efter med tekniken, så de har kvar en egen server, där det inte finns möjlighet att ta back up och säkra sina filer.  

Alla andra av Region Gotlands skolor har möjlighet att ta back up.