Högre vinst för Vodafone

Mobiloperatören Vodafone, som tidigare bar namnet Europolitan, redovisar en vinst på 1,9 miljarder kronor för det brutna räkenskapsåret, som sträckte sig fram till och med mars. Det var ungefär i linje med analytikernas förväntningar och sju procent högre än föregående år.
Vodafone är tredje största mobiloperatören i Sverige med 1.163.000 abbonenter. Och resultet - en vinst på nästan 1,9 miljarder kronor var vad aktiemarkanden ville se - aktien har stigit på börsen under fredagsförmiddagen. Men trots att det mesta gått Vodafones väg på senare tid finns det ett orosmoment: den tredje generationens mobiltelefoni. Att få bygglov från kommunerna för att sätta upp nya master har visat sig svårare än väntat - och att sluta avtal med Telia om att få del av konkurrentens omfattande nät av master på landsbygden. Han tycker att Telia borde dela med sig av sin överlägsna teleinfrastruktur. Men Jon Risfeldt ser gärna också ett större engagemang från staten och Post-och Telestyrelsen i frågor som rör branschens framtid - den tredje generationens mobiltelefoni. Det nya mobilnät som nu byggs ut kommer att ge Sverige det mest heltäckande nätet i världen, säger han. Och den telekomgrupp som biträdande näringsminister, Mona Sahlin, skall sätta ihop för att förändra den svenska telepolitiken tycker han är ett bra steg på vägen.