Kommuner köper hus åt nyanlända

3:09 min

Den nya lagen om att bosätta nyanlända sätter press på de flesta av landets kommuner. Flera kommuner kan mer eller mindre tvingas att försöka köpa villor och fritidshus för att leva upp till lagen. Vissa större kommuner överväger inköp av bostadsrätter för att kunna hyra ut till nyanlända.

Vissa större kommuner överväger inköp av bostadsrätter för att kunna hyra ut till nyanlända.

Svenljunga kommun köpte nyligen två villor för att kunna hyra ut dem åt familjer som håller på att etablera sig i Sverige.

– Det är egentligen helt och hållet för de stora familjerna där vi inte har stora lägenheter nog för så många, säger kommunchefen Magnus Nilsson till Ekot.

Kommunchefen uppger för Ekot att lilla Svenljunga kommun söder om Borås har ansvar för uppemot 170 nyanlända. Det är några av dem som får bo i de nyinköpta villorna.

Enligt tidigare beslut får Svenljunga kommun köpa in upp till fem villor som kostar max 20 prisbasbelopp, motsvarande knappt 900 000 kronor, styck.

Den 1 mars trädde lagen i kraft som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ordna boende för nyanlända.

Ingen verkar ha total överblick över hur många kommuner som har liknande planer som Svenljunga, alltså att köpa villor eller fritidshus för att kunna inhysa nyanlända. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, finns dock en rad exempel, framför allt i glesbygdsområden.

Kommuner som har svårt att hitta möjligheter att bygga nya bostäder, säger Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKL.

– Det kan handla om Norrlandslänen, Smålands inland eller Värmlandskommuner, för att ta några exempel. De har naturligtvis den här typen av tuffa förutsättningar för att möta den bostadsbrist-situation som nu är i i stort sett alla kommuner.

Det finns ekonomiska risker för glesbygdskommuner som köper bostäder i stället för att hyra, säger Jan-Ove Östbrink. Den dag boendet inte behövs längre kan kommunen tvingas sälja med förlust.

– För de som inte har någon annan lösning än att köpa så handlar det ju om att försöka göra den kloka affären.

I större städer kan inköp av bostadsrätter vara en del av lösningen när det gäller boende för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Östersunds kommun lade förra året 5 miljoner på att köpa in elva bostadsrätter, varav åtta blev boende för nyanlända. Troligen blir det något liknande i år, säger Nils Burman på kommunens lokal- och bostadsenhet till Ekot.

Bostadsrättslagen slår fast att en bostadsrättsförening inte får neka en kommun inträde i föreningen. Inte heller får föreningen förhindra en kommun att hyra ut en bostadsrätt i andra hand, till exempel till en nyanländ familj.

Enligt uppgifter till Ekot finns kommuner runt Stockholm som åtminstone funderar över att köpa in bostadsrätter som sedan kan hyras ut till nyanlända.

Fastighetsnämnden i Göteborg övervägde i höstas att begära 100 miljoner kronor i extra budgetmedel för att köpa in bostadsrätter åt nyanlända. Nämnden valde dock att avstå för att i stället försöka bygga nya modulboenden i Göteborg.

I Svenljunga vill kommunchefen tona ner den ekonomiska risk som kommunen tar genom att köpa in bostäder.

– Det är alltid en risk att man köper in en fastighet som man sedan ska avyttra när behovet inte finns längre, säger Magnus Nilsson.

– Men i stället för att bygga upp några enheter som är av tillfällig art tror jag att det blir en större totalkostnad än om man köper in en fastighet och ändå försöker att hålla ett underhåll på den under tiden så att den är möjlig att sälja.

Förhoppningsvis kanske vi kan få lika bra betalt för den som när vi köpte in den en gång, säger Svenljungas kommunchef.