Gotlands museum tar bort jordbruks- och industriutställning

1:33 min

Gotlands museum i Visby vill använda sig av historien för att diskutera samhällsaktuella frågor. Färskare, tillfälliga, utställningar ersätter gamla.

Runt om i Sverige är nu en förändring på gång på landets museer. Gotlands Museum är inget undantag. Jenny Westfält som är biträdande museichef säger att de just nu planerar för att ta bort en av de äldre utställningarna om gotländskt jordbruk och industri, för att kunna ta in samhällsaktuella utställningar.

-Vi vill vara en demokratisk arena för öppna samtal, där alla kan få möjlighet att ta del av sin och andras historia, säger Jenny Westfält.

Utvecklingen är redan är i full gång. De tillfälliga utställningslokalerna ökas med det dubbla, säger Westfält. Det betyder att något måste bort.

- Just nu planerar vi för att ta bort den lite äldre utställning som visar jordbrukssamhället och industrier här på ön, förklarar Jenny Westfält, istället gör vi det till en tillfällig utställningslokal för att kunna ta in samhällsaktuella utställningar och kunna visa upp andra delar av våra samlingar som många efterfrågar.

Men trots att man ska förnya sig kommer inte all historia helt tas bort. Istället ska man använda sig av historien för att förstå dagens samhälle och hur världen ser ut idag.

- Med hjälp av historien kan vi diskutera samhällsaktuella frågor idag. Alla de förändringar som händer runt om i världen, den flyktingström som finns till exempel, kan vi relatera till långt bak i historien. Gotland har varit en plats för människor att komma till, men gotlänningar har i alla tider rest långväga ut i världen, säger Jenny Westfält.