Hög tid att se över avloppsanläggningarna

1:09 min

Håller din avloppsanläggning måttet? Många besökare var på plats under Avloppslördagen i Karlstad för att få svar på sina frågor om avloppsanläggningar. Och i Karlstad ska man nu inventera alla enskilda avlopp.

Avloppslördagen var en del av den nationella konferensen om vatten och avlopp som arrangeras på Karlstad CCC under helgen. Handläggare från Kristinehamn, Hammarö och Karlstad kommun var på plats för att svara på frågor om just avlopp.

I Karlstad ska man dessutom inventera samtliga enskilda avlopp i kommunen.

– Vi kollar ungefär 200 per år och vi har kanske 4000 enskilda avlopp i kommunen, säger Britt Karlsson från miljöförvaltningen på Karlstads kommun. 

Kontrollerna sker för att minska belastningen på sjöar och vattendrag i kommunen. Skulle man upptäcka ett avlopp som inte klarar kraven så får fastighetsägaren en viss tid på sig att åtgärda felen. 

Vad händer om fastighetsägarna inte åtgärdar felen?

– I de allra flesta fall så gör de det. Man vill inte att avloppsvattnet ska rinna ut och lukta illa i ett dike. Men i värsta fall, om man inte gör någonting, då kan det bli ett vitesföreläggande. 

Inom en 20-års period räknar kommunen med att kontrollerna kommer att vara genomförda. Det är de sämsta avloppen som kommer att kontrolleras först.

Är det några som protesterar när ni kommer, för det är ju inte gratis att byta ut en avloppsanläggning?

– De flesta har full förståelse för det här. De är medvetna och vill inte förorena varken vattendragen eller sina egna eller grannars vattentäkter, säger Britt Karlsson.