Svårt för nyanlända kulturarbetare att hitta jobb

2:05 min

Jobb blir enda vägen till permanent uppehållstillstånd. Det gör att kulturarbetare riskerar att byta bransch för att få stanna i Sverige.

– Problemet är inte bara systemet, utan det är makthavare och folk som driver systemet. Vi behöver mer öppenhet för att ta i mot människor och kulturarbetare, säger Namir Shamany, regissör och skådespelare. Han kom till Sverige år 2007 och har haft svårt att hitta arbete.

Flera fackförbund, däribland TCO och SACO, har kritiserat regeringens lagförslag, som innebär hårdare regler vid asylinvandring. Enligt lagförslaget ska flyktingar beviljas tillfälliga uppehållstillstånd på ett eller tre år. De som får jobb kan genom sin anställning få permanent uppehållstillstånd.

TCO ser en risk att personer med utbildning istället för etablering i sitt eget område väljer att satsa på enklare arbeten som de är överkvalificerade för, för att på så vis få uppehållstillstånd snabbare. Det kan bli ett incitament för kulturarbetare att mer eller mindre frivilligt söka sig till andra arbeten.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke håller med. Nu håller hon på att samla in idéer kring hur nyanlända kulturarbetare ska kunna etableras på arbetsmarknaden.

– Både kulturarbetare som har bott i Sverige länge och de som har kommit nu har svåra förutsättningar. Vi hade inte löst den situationen. Till den här situationen kommer folk som flyr för sina liv, som flyr från terror och krig. Vi har väldigt mycket att göra, säger Alice Bah Kuhnke (MP).

Hon pekar på rollen som olika fackförbunden har och poängterar att de fyller en avgörande funktion för att bevaka alla olika människornas förutsättningar och deras intressen.

Namir Shamany är hoppfull inför framtiden.

– Det är väldigt bra att det finns organisationer och att även kulturministern själv är här och vill bidra med någonting, säger Namir Shamany.