Vamlingbouthyrning diskuteras

Det kan bli uthyrning istället för försäljning av den omdiskuterade prästgården i Vamlingbo. Kyrkonämnden i Öja har beslutat diskutera frågan med Hoburgs näringslivs intresseförening.
I november beslutade kyrkofullmäktige - trots kraftigt motstånd från många - att huset ska säljas. Men det finns krafter som vill göra Vamlingbo prästgård till bland annat naturrum och permanent utställning för Lars Jonssons fågelbilder. Kyrkonämnden i Öja ska ta upp en diskussion om utnyrningen med Hoburgs Närlingslivs intresseförening . - Om pastoratet kan få ut en hyra som täcker kostnaderna för prästgården kan man diskutera en uthyrning, säger Torsten Gislestam, ordförande i kyrkonämnden i Öja.