Renare luft höjde tempen för Arktis

1:23 min

När Europa minskade sina utsläpp av farliga luftpartiklar blev Arktis varmare.

Medeltemperaturen på Arktis höjdes med en halv grad på grund av minskade europeiska utsläpp av luftpartiklar, enligt ny forskning från Stockholms universitet.

De luftburna partiklarna, som kallas aerosoler, är farliga för både människor och miljö men har också en kylande effekt. Det är för att de reflekterar bort värmande solljus.

När Europa för trettio år sedan tog kraft tag för renare luft så minskade man sina utsläpp av aerosoler. Förväntningen var att temperaturen skulle stiga över Europa, men istället steg den i Arktis. Något som förvånade forskarna vid Stockholms universitet.

 − Det visar att vad vi gör här påverkar också andra delar av världen, vi kan inte tro att det bara kommer påverka oss, säger Annica Ekman, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

I sin forskning använde sig teamet av datamodeller för att undersöka hur temperaturen på Arktis skulle ha varit om utsläppen faktiskt inte hade minskat.

I datamodellerna simulerade man ett klimat både med och utan färre luftpartiklar. Och genom att jämföra simuleringen med verkligheten syntes höjningen av Arktis medeltemperatur.

Men boven i dramat är fortfarande de höga utsläppen av växthusgaser och forskarna förväntar sig en fortsatt uppvärmning av Arktis.

Referens: J. C. Acosta Navarro et al. "Amplification of Arctic warming by past airpollution reductions in Europe" DOI: 10.1038/ngeo2673