Sverige ska bli bäst på e-hälsa

2:06 min

Sverige ska inom tio år bli bäst i världen på det som kallas "e-hälsa". Det är en vision som regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting nu har enats om.

Det handlar om att patienter med hjälp av ny teknik och ökad digitalisering ska få en så bra hälsa som möjligt.

– Det handlar om att det ska bli lättare att boka sina egna tider. Det ska bli lättare för professionen att kunna se information om patienten, men naturligtvis med bibehållen integritet, för den enskilde. Det ska också bli bättre och lättare för svensk forskning att ta del av medicinska resultat, säger Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet.

Trots att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder ligger välfärden enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström efter många andra samhällssektorer på det området.

Redan 2006 beslutades det om en första e-hälsostrategi som också uppdaterades 2010. Enligt regeringen är det nuvarande arbetet fragmenterat och man går åt olika håll i olika delar av landet, säger statssekreterare Agneta Karlsson.

– Med den här visionen är vår förhoppning att alla aktörer kan samlas, och gå lite mer i takt, säger hon.

Tanken är att visionen ska följas av konkreta handlingsplaner.

I dag pågår ett arbete med förslag om hur läkare ska kunna se vilka mediciner som en patient tidigare har fått utskrivet.

Heidi Stensmyren som är ordförande i Sveriges Läkarförbund tycker det är bra att man nu försöker koppla ihop socialtjänst med hälso- och sjukvård.

Problemet är ofta samordningen, säger hon.

– Rent konkret, när man jobbar ute i kommunen, så måste man få möjlighet att kunna se informationen om en patient från hälso- och sjukvården så man ska slippa bära med sig papper, eller att patienter och brukare ska slippa att koordinera, säger Heidi Stensmyren.

Men integritetsaspekten är oerhört viktig påpekar Läkarförbundets ordförande. Det betonar också Lisa Gunnarsdotter från Afasiförbundet i Sverige.

Hon lyfter fram att det måste finnas alternativ. Många personer klarar inte inloggningar, e-legitimation och bank-id, säger hon.

– Jag ser framför mig att många personer behöver ta hjälp av andra för att komma åt det som e-hälsan erbjuder. Då kommer man in på integritetsproblem, om jag måste ha någon annan som ska se till att jag kan komma in och boka tid och beställa recept och så vidare, säger Lisa Gunnarsdotter.