Oförändrad skatt i västregionen

Det blir troligen oförändrad skatt i Västra Götalandsregionen nästa år. Inget av de styrande partierna har vid de pågående budgetförhandlingarna signalerat om någon skattesänkning - trots ett tidigare löfte.
Det var den styrande majoriteten - socialdemokraterna, centern och folkpartiet - som beslöt att höja regionskatten med 75 öre för att få balans i sjukvårdsbudgeten. Samtidigt utlovades en skattesänkning med 25 öre från och med nästa år. Men en sådan sänkning skulle kosta regionen drygt en halv miljard kronor. Vid gårdagens budgetförhandlingar med den styrande majoriteten hade inget av partierna något förslag om en skattesänkning. Det rapporterar Göteborgs-Posten i dag. Regionstyrelsen kom nyligen med en ny prognos, som pekar på en annalkande stort underskott i sjukvårdens budget för i år - om inga åtgärder sätts in.