Rädisor, spenat och tomater som odlas på Mars kan bli giftiga

0:51 min

Det kan går bra att odla grönsaker på Mars, enligt en nederländsk forskargrupp som gjort flera försöksodlingar. Men forskarna vågar inte äta grönsakerna.

Jorden som grönsakerna odlats i kommer inte från Mars. Den kommer i stället från en vulkan på Hawaii och ska likna jorden på Mars.

Men eftersom jorden innehåller höga halter av flera giftiga tungmetaller som också finns på Mars är det inte lämpligt att äta grönsakerna.

Det här är ett problem som antagligen går att lösa. Det säger Michael Palmgren som är professor i växtfysiologi på Köpenhamns universitet.

– I princip skulle det inte vara ett problem att få fram växter som är dåliga på att ta upp tungmetaller.

Genom växtförädling kan man få växterna att ta upp mindre mängder av de giftiga tungmetallerna på Mars.

Det handlar om att välja ut plantor vars näringstransportsystem är dåligt på att ta upp till exempel arsenik och kadmium.

De nederländska forskarna vid universitetet i Wageningen söker nu pengar via crowdfunding för att kunna utveckla odlingsmetodiken.