Kärnkraftstekniker friades

De två tekniker vid kärnkraftsverket i Oskarshamn som åtalades för brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet frikändes idag av tingsrätten i Oskarshamn. Tillbudet hände 1996 när reaktor 2 vid anläggnigen i Simpevarp skulle startas igen efter den årliga revisonen. Verket sattes igång och kördes en hel vecka utan att nödkylsystemet var inkopplat. Tingsrätten menar i sin bedömning att instruktionerna inte var tillräckligt klara för hur nödkylningsystemet skulle startas samtidigt som revisionarbeten fortfarande pågick i anläggningen. Därför kan inte teknikerna dömas för att ha varit oaktsamma. Tingsrätten var inte enig i sin dom