Få syrier får flyktingstatus i Sverige

2:44 min

I Sverige får bara var tionde syrier status som flykting enligt Förenta Nationernas flyktingkonvention. I EU är genomsnittet att 80 procent av alla syrier får flyktingstatus.

De andra som får uppehållstillstånd ses som "alternativt skyddsbehövande".

Detta kan få en stor betydelse om regeringens förslag på hårdare asylregler börjar gälla.

Regeringen vill bara att de som är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention ska ha rätt att ta hit sina familjemedlemmar. De som är "alternativt skyddsbehövande" ska inte få ta hit sin familj.

För att få status som flykting enligt FN ska man riskera att bli förföljd på grund av att man till exempel tillhör en viss folkgrupp eller en politisk rörelse.

För att vara "alternativt skyddsbehövande" räcker det att den allmäna situationen i landet är farlig för befolkningen.

FN:s organisation för flyktingar UNHCR är kritisk mot de beslut som Migrationsverket tar om syrier. UNHCR vill att Migrationsverket ska ställa mer frågor om vilka personliga skäl den asylsökande har haft för att fly. 

Karolina Lindholm Billing jobbar för UNHCR. Hon säger att UNHCR tror att de flesta syrier uppfyller kraven för att ses som flykting enligt FN.

– Att de lämnar är ofta kopplat till deras religiösa eller etniska bakgrund till exempel. Eller att de tros stödja en viss politisk gruppering eller uppfattning i den här konflikten, säger Karolina Lindholm Billing.

Regeringens förslag på nya regler för asylsökande har fått mycket kritik. Det är inte bestämt när parlamentet riksdagen ska rösta om förslaget.