Flyktinginvandringen bidrar till starkt ökad tillväxt i svensk ekonomi

1:42 min

Den stora flyktinginvandringen bidrar starkt till ökad tillväxt i den svenska ekonomin. Det visar siffror som Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet presenterade i dag.

Det är framförallt offentlig konsumtion som ökar när stat och kommun har utgifter för att ta emot flyktingar, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson.

– Inledningsvis blir det en stimulans till efterfrågan och BNP i Sverige. När först och främst konsumtion går upp, och sedan i takt med att personerna får uppehållstillstånd och börjar konsumera och bygga bostäder, så spär det på efterfrågan och tillväxten. Det ger en boost till tillväxten i år och nästa år, säger Jesper Hansson.

Konjunkturinstitutet, KI, räknar med att effekten av ökad flyktinginvandring innebär en ökad tillväxt närmaste två åren.

SCB, statistiska Centralbyrån visar också att av den totala tillväxten på fem procent mellan december 2014 och december 2015 stod offentliga utgifter för asylsökande för 0, 4 procent av tillväxten. Det är främst stat och kommun som har utgifterna.

Skatterna kommer först att behöva höjas. Det väntas inte bara ökade kostnader för flyktingar, utan också en kraftig ökning av antalet äldre säger Jesper Hansson. Lite längre fram räknas KI med att skatterna kan sänkas igen.

Nyckeln till hur utvecklingen blir är hur många som kommer att få jobb. Blir det som KI räknar med att lika många som tidigare av utomeuropeiskt födda, 60 procent ska komma i jobb, växer ekonomin ytterligare, säger Jesper Hansson.

– Rimligen kommer rätt många att få jobb, det är vi rätt säkra på. Frågan är hur många. Ju fler som får jobb ju högre tillväxt blir det.

Arbetslösheten kommer dock att öka på grund av den stora tillströmningen av flyktingar, som väntas ha en högre grad av arbetslöshet än den inhemska befolkningen. Jesper Hansson gör bedömningen att den rödgröna regeringens mål är att ha den lägsta arbetslösheten i EU 2020 inte kommer att bli verklighet.

– Vår prognos säger att vi kommer ner till 6, 5 procents arbetslöshet men inte lägre, sedan vänder det upp igen år 2019 och 2020. Eftersom det redan i dag finns länder i Europa som har fem procents arbetslöshet, tror vi inte att det är så troligt att vi kommer lägst.