Efter Kalibers granskning

Antroposofer tar avstånd från kontroversiell metod

2:03 min

Den antroposofiska branschorganisationonen Värna tar nu avstånd från den kontroversiella kommunikationsmetoden faciliterad kommunikation.

Det här efter en granskning av Kaliber som visar att ett tjugotal kommuner betalar ut miljonbelopp till antroposofiska verksamheter för funktionshindrade som stödjer och använder metoden.

Anders Rosenberg är kommunikatör på Värna.

– Vi rekommenderar inte metoden utan vi följer Socialstyrelsens bedömning och rekommendation i det här fallet.

Faciliterad kommunikation går ut på att en stödperson hjälper personer med funktionsnedsättning och talsvårigheter att uttrycka sig genom att fysiskt stödja personens hand eller handled. Så att de med hjälp av det här fysiska stödet ska kunna peka och använda ett tangentbord.

Men Socialstyrelsen konstaterade 2014 att det inte finns något vetenskapligt stöd för den här metoden. Att det inte går att vara säker på att det verkligen är den funktionsnedsatta som uttrycker sig, utan stöpersonen som håller i handen.

Peter Ericsson är chef på Solberga By internat i Järna, en grundsärskola för barn och unga. Som medlem i den antroposofiska branschorganisationen Värna har han länge kämpat för att få bort metoden.

– Risken är att det är den som sitter bredvid som svarar. Och det är ett övergrepp.

Anders Rosenberg på Värna håller med.

– Jag håller fullständigt med om det. Och där är värna jättetydligt: vi tror inte på den här metoden.

Men Kaliber har fått ta del av protokollet från Värnas förbundsmöte den 3 februari. Då kom ett medlemsförslag om att Värna aktivt borde ta avstånd från faciliterad kommunikation. Men svaret då blev att faciliterad kommunikation inte är någon specifik fråga för Värna. Trots att flera av deras medlemmar använder den. Men nu en månad senare har förbundet alltså ändrat sig.

– Det har ju blivit aktuellt och det är ju också antroposofiska verksamheter som utpekas och då hamnar ju frågan i vårt knä, säger Anders Rosenberg.

För Peter Ericsson på Solberga By räcker inte det här. Han tycker att Värna bör gå steget längre eftersom metoden redan blivit så förnkippad med antroposoferna. Hans budskap till branschorganisationen är tydligt.

– Om man sysslar med FC så ska man inte få vara med, säger Peter Ericsson.

Anders Rosenberg säger att det är för tidigt att säga.

– Det är för tidigt att säga än, det kan mycket väl bli så men vi måste först utreda det här internt och föra samtal med de som är inblandade, säger

De första två delarna av Kalibers poddserie Mirakelmetoden går att höra på webben, i appen Sveriges Radio Play. Nästa del kommer på onsdag