Tre gånger fler dementa 2050

1:49 min

En internationell forskargrupp varnar idag för att det stadigt ökande antalet demens-sjuka kan orsaka kaos i sjukvården. Medicintidskriften The Lancet neurology ägnar hela aprilnumret åt de utmaningar som samhället ställs inför när allt fler blir äldre och riskerar att insjukna.

– Antalet dementa kommer att öka, det är ofrånkomligt med en allt äldre befolkning, säger Professor Bengt Winblad som är verksam vid Minneskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och som har lett gruppen.  

– Här är det dags för en samordnad europeisk plan och en nationell plan för verksamheten de kommande tio åren. Gör en satsning som omfattar en förbättrad forskning allt ifrån den laborativa forskningen ut till kliniken och ut till vården och omsorgen.

– Vi behöver bli bättre på alla områden, säger Bengt Winblad.

Bengt Winblad har lett en kommission med experter från tio-talet länder som skrivit ihop en lång rapport som utgör den enda artikeln i The Lancet Neurology idag.

Resultatet presenteras för EU-parlamentet i Bryssel, och det är tydligt att författarna tycker att det är bråttom för samhället att agera.

Idag räknar man med att drygt 47 miljoner människor lever med demenssjukdom.

Och när livslängden ökar kommer också allt fler människor drabbas.

Rapporten tar upp allt från hälsoekonomi till genetik och förebyggande åtgärder.

Ett förslag är att myndigheterna i Europas länder ska samverka med läkemedelsbolagen för att dela resurser och minska de ekonomiska riskerna i forskningen.

År 2050 kan det enligt beräkningarna vara 131 miljoner som drabbats av Alzheimer eller någon av de andra demensformerna.

Och nu behöver politikerna väckas, så att forskningen om läkemedel, vårdformer och förebyggande faktorer kan förbättras, säger Bengt Winblad.  

– Idag har vi ändå första generationens läkemedel. Vi är nära - kanske -andra generationens.

– Men vi behöver ha politikerna med oss för att se, att gör vi inget åt det här kommer hälso- och sjukvården att kollapsa i många europeiska länder, säger professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet.