Förorenat brandvatten får lagras i Visby hamn

Förorenat brandvatten får tas om hand vid oljedepån i Visby hamn. Det skriver miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm i ett beslut till det bolag som har hand om oljedepån.

Villkoret för tillståndet, som ingår i bolagets tillstånd för att lagra och hantera petroleumprodukter ovanför hamnen, är att förorenat vatten från en brand kan samlas upp och lagras separat.

En katastrofplan måste också finnas och cisternparken ska också vallas in.